02 973 48 13
0899 86 25 57

e-mail:

Магазин 1 , Обща площ: 35,40 м2 , Цена: продаден
Магазин 2 , Обща площ: 56,01 м2 , Цена: продаден
Магазин 3 , Обща площ: 37,84 м2 , Цена: продаден

Гараж к.0

№1 Цена:

№5 Цена: ПРОДАДЕН

Гараж к.0 – №2, №3 и №4 ПРОДАДЕНИ
Гараж к.-1

№1 Цена:
Гараж к.-1 – №2 ,№3,№ 4 , №5,№6 ПРОДАДЕНИ

Паркомясто –
K.0 Паркомясто №15 и №16 – продадени

К.-1 Паркомясто  №5 и №6 – продадени